תכנים

עם: אורית טשומה
נוער וידאו
15.11.20
רבקה נריה בן שחר | חבורת לימוד
רבקה נריה בן שחר | חבורת לימוד
עם: הנשים בחברה החרדית מרוויחות, לרוב, הרבה יותר מהגברים. מה הן חושבות על המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת זמננו? איך הן תופסות את העבודה שלהן? האם המילה "קריירה" לגיטימית או שעליהן לעבוד רק כדי לפרנס את לומדי התורה?
נוער וידאו
06.03.19