תנ"ך עכשיו: מאיר שלו בשיחה עם בלהה בן אליהו
20.10.21

במסגרת פתח שער 2020

עוד בבית אבי חי