שינוי והתחדשות ביהדות - אהיה אשר אהיה | תקציר האירוע

10.10.13

"אהיה אשר אהיה"
התחדשות ביהדות בימי המקרא

האם אלוהים של המקרא מאמין בהשתנות ובאבולוציה?

עוד בבית אבי חי