התחדשות ושינוי ביהדות - מדברים על שינוי | תקציר האירוע

10.10.13

מדברים על שינוי
דב אלבוים משוחח עם הסופר סייד קשוע על שינוי, התחדשות ותשובה 

עוד בבית אבי חי