במשך שנים רבות התקיימה והתפתחה קהילת יהודי אתיופיה בעצמאות משאר הקהילות היהודיות בעולם. במסגרת שיחה זו נלמד על שורשי הקהילה, תהליכים היסטוריים, מושגי יסוד וכמובן חג הסיגד עצמו.

עוד בבית אבי חי