4X4 - בלהה בן-אליהו מארחת את הסופרת דורית רביניאן
עם: בלהה בן-אליהו, דורית רביניאן
12.03.21

דורית רביניאן הוציאה את רב המכר הראשון שלה בגיל 22. היא הוכתרה כתופעה ספרותית ואפילו סבתא שלה הפכה לסלבריטי בבית הכנסת. הלהט והאינדיבידואליות שמאפיינים אותה עברו גם לגיבורים שלה: רבים מהם מתרחקים מה"אנחנו" הקולקטיבי לטובת ה"אני", חוצים אוקיינוסים בעבורו, אבל לא באמת מצליחים להשתחרר. גם בגלות, היא מספרת, הם מרגישים את ה"האנדברקס" שהציונות הרימה בתוכם, וקובע את מי מותר לאהוב ואת מי אסור.
ברוכים הבאים ל"4X4" - מסע ספרותי בעקבות ארבעת הבנים והבנות מהגדת הפסח, בהנחיית בלהה בן - אליהו.

מאז ימי ההגדה, מי שהוציא את עצמו מן הכלל הוגדר כרשע; בשיחה איתה תנסה רביניאן לכפור בהגדרה הזו, ולטעון שניתן לחוש אמפתיה גם לבן הרשע, המתמודד עם קונפליקטים ומניעים שבעיניו נראים רציונליים והגונים.

עוד בבית אבי חי