4x4 - בלהה בן-אליהו מארחת את הסופר יניב איצקוביץ'
עם: בלהה בן-אליהו, יניב איצקוביץ'
25.03.21

מסע בעקבות ארבעת הבנים והבנות שביצירה הספרותית
בלהה בן- אליהו מארחת את הסופר יניב איצקוביץ'
לשיחה על זה שאינו יודע לשאול


בנוסף לקריירה עטורת הפרסים שלו כסופר,
יניב איצקוביץ' ("תיקון אחר חצות", "אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו")

הוא ד"ר לפילוסופיה; תחום שליבו הוא שאלת שאלות.

מפתיע, אם כך, לגלות שכבר מגיל צעיר הוא נמשך דווקא ל"זה שאינו יודע לשאול":

אותו הבן מההגדה שלא מסוגל אפילו לפתוח את פיו ולבקש עזרה. עד היום רבים מספריו עוסקים בקושי לקיים דיאלוג, ומעלים על נס את היכולת הילדית לשאול בשצף, ולהמשיך לתבוע הסברים על חוסר-ההוגנות של העולם הזה, גם כשהוא שב ומנכיח את השרירותיות שלו. 

עוד בבית אבי חי